การใช้งาน ระบบเลือกชุมนุม ออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

 1. นักเรียนเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพมือถือ เข้ากับระบบ Internet
 2. เข้าที่เว็บไซต์ http://www.detudom.ac.th/
 3. ตรวจสอบรายชื่อชุมนุม โดยคลิกที่ เมนู รายชื่อชุมนุม
 4. เลือกชุมนุม โดยคลิกที่เมนู เลือกชุมนุม
 5. ให้นักเรียน ป้อน เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ในช่อง ชื่อผู้ใช้
 6. นักเรียน ป้อน รหัสผ่าน(สำหรับการใช้งานครั้งแรก ให้ใช้ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เป็นรหัสผ่าน)
 7. ป้อนรหัสยืนยัน
 8. ตรวจสอบความถูกต้อง คลิกที่ ปุ่มลงชื่อเข้าใช้
 9. เมื่อเข้าใช้งานได้สำเร็จ นักเรียน ควรเปลี่ยนรหัสผ่านในทันที โดยคลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน
 10. ในการเลือกชุมนุม นักเรียน เลื่อน หรือค้นหาชื่อชุมนุม แล้วคลิกที่ปุ่มสมัคร
 11. ตรวจสอบเงื่อนไขของการรับสมัคร ของชุมนุมที่เลือก เมื่อเห็นว่าคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ให้คลิกที่ปุ่ม ยืนยันการสมัคร
 12. ในกรณีที่นักเรียน ต้องการเลือกชุมนุมใหม่ ให้ค้นหา และเลือกชุมนุมใหม่ ได้จนกว่า จะสิ้นสุดระยะเวลา ลงทะเบียนเลือกชุมนุม
 13. หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ ติดต่อ เจ้าหน้า สำนักงานบริหารงานวิชาการ